Leczymy:

 

• bóle kręgosłupa, wady postawy

• bóle i zawroty głowy

• bóle stawów i kończyn

• skoliozy, dyskopatie

• zaburzenia wzroku i słuchu

• bóle korzonków, rwy kulszowej

• zaburzenia układu oddechowego

• zaburzenia układu pokarmowego, krążenia

• serce, astma, prostata

• choroby reumatyczne i zwyrodnieniowe

• choroby kobiece

• nerwice, lęki, depresje, migreny

 

Stosujemy najskuteczniejsze elementy masażu optymalnie dobrane

do schorzenia pacjenta niejednokrotnie ratując go przed trudnymi

operacjami.

Zabieg zawsze zaczynamy od masażu, którego zadaniem

jest rozgrzanie pacjenta i przygotowanie go w ten sposób do właściwej

terapii.

Czas jakiego wymaga ta część zabiegu, jest uzależniony od stopnia

zaawansowania schorzenia.

 

 

 

 

Jednym przynosimy ulgę w rwie kulszowej, innym

w zwyrodnieniach kręgosłupa, jeszcze innym usunęliśmy

nękający ból w krzyżach i sztywność w karku.

 

Leczymy bóle kręgosłupa i korygujemy wady postawy, a

także pomagamy w schorzeniach reumatycznych i

zwyrodnieniowych mamy też znaczne osiągnięcia w usuwaniu

bólu i zawrotów głowy, bólu stawów i kończyn, zaburzeń wzroku i

słuchu oraz układu oddechowego, pokarmowego i krążenia.

 

Zabiegi kręgarskie które stosujemy są skuteczne przy

schorzeniach serca, astmie, prostacie, chorobach kobiecych,

nerwicach, lękach, depresjach i migrenach.

Niemal 80% chorób na jakie zapadamy, ma swoje źródła w naruszonej strukturze kręgosłupa i można je leczyć.

 

Zabiegi wykonywane w Gabinecie Terapii   Manualnej panów   Kocińskich są całkowicie bezpieczne i bezbolesne. Na podstawie historii choroby i wyników badań diagnozują   zaawansowane schorzenia, określają ilość zabiegów i ich częstotliwość oraz udzielają pełną i wyczerpującą odpowiedź na zadane pytania.


 

Skolioza (skrzywienie boczne) jest skrzywieniem patologicznym.

Wrodzona skolioza (wrodzone skrzywienie boczne kręgosłupa) może być spowodowane ukształtowaniem się klinowego lub połowicznego kręgu

bądź przez belki kręgowe. Najczęściej dochodzi jednak do rozwoju samoistnego skrzywienia kręgosłupa, stanu, w którym zarówno kręgosłup,

jak i układ mięśniowy wydają się prawidłowe i trudno wskazać na istotną przyczynę.

Przyczyny patologicznych skrzywień kręgosłupa

- Plecak

  Istotną przyczyną skrzywienia może być noszenie plecaka tylko na jednym ramieniu. Pomagać może rozłożenie siły

  napierającej na ramiona)

  zamiast kumulowania go w jednym miejscu.

- Zła postawa przy siedzeniu

  (Kręgosłup może krzywić również zgarbiona postawa przy np. odrabianiu lekcji czy korzystaniu z komputera.)

- Praca i ćwiczenia jednostronne

  (Ćwiczenia takie jak gra w tenisa i prace wykonywane jedną stroną ciała również są częstą przyczyną skrzywień.)

- Noszenie ciężarów

  Dźwiganie dużych ciężarów obciąża nas i krzywi nam kręgosłup.

- Praca w pozycji pochylonej

  Pracując w schyleniu wyginamy nasz kręgosłup i krzywimy go.

 

Dyscopatia - najczęstsza przyczyna bólów kręgosłupa, polega na uszkodzeniu pierścienia włóknistego krążka międzykręgowego,

chorobę wywołuje wiele przyczyn np: zmiany zwyrodnieniowe, przeciążenia, zła postawa ciała itp.

 

Przepuklina międzykręgowa - jest to przemieszczenie krążka międzykręgowego, który powoduje ucisk oraz podrażnienie korzenii nerwowych,

wywołując silny ból, który może przemieszczać się wzdłóż nerwu, zaburza sprawność ruchową a w skrajnych przypadkach prowadzi do porażeń.

 

Rwa kulszowa - ból miejscowy promieniujący wzdłuż korzenia nerwowego, najczęściej pojawia się w zakresie pośladków, tylnej powierzchni ud,

bocznej części podudzi oraz łydkach.

 

Kręgozmyk - jest to nieprawidłowość budowy kręgosłupa, w której dochodzi do przesunięcia się jednego kręgu w stosunku do drugiego,

najczęściej dotyczy szyjnego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa.

 

Choroba przeciążeniowa kręgosłupa - choroba ściśle związana z deformacją i uszkodzeniem stawów międzykręgowych charakteryzuje się

przewlekłym stanem bólów kręgosłupa o zmiennym nasileniu dolegliwości oraz częstym nawrotom.

 

Osteoporoza - choroba rozwijająca się wraz z wiekiem, objawia się zmniejszoną masą kostną, co powoduje uszkodzenie jej struktury prowadząc

do złamań - zwłaszcza kręgosłupa które mogą pojawić się już po niewielkich urazach, lub samoistnie podczas zwykłych czynności wykonywanych

w życiu codziennym.

 

Bóle głowy - 70% polaków skarży sie na bóle głowy, dolegliwości mogą byc spowodowane przez wiele czynników np: fizycznych, psychicznych,

neurologicznych...możemy je podzielić jako samoistne (migreny,bóle napięciowe) lub powodowane inną chorobą (nadciśnienie tętnicze, grypa,

nerwobóle czaszki, zapalenie opon mózgowych, zatrucia toksynami itp.)

 

Migrena - obiawia sie gwałtownym, okresowym, pulsującym bólem głowy, częściej zapadają kobiety, bo aż 70%. Ból migrenowy

spowodowany jest roszerzeniem naczyń wewnątrzczaszkowych w takim stopniu, że powoduje podrażnienie struktur około tętniczych,

w których znajduje się największa liczba receptotów bólowych.

 

Zwyrodnienie stawów - inaczej zwana artrozą, to choroba na którą cierpi połowa ludzi w wieku powyżej 50-ciu lat, proces choroby może trwać

latami, najczęściej proces chorobowy obejmuje stawy kręgosłupa, stawu boidrowego i kolanowego, objawia sie silną bolesnością objętych

stawów, sztywnością, zniekształceniem połączeń kostnych.

 

Postrzał (lumbago)

Tak nazywamy ból w okolicy lędźwiowo-krzyżowej, który z reguły pojawia się w ostrej postaci. Jego przyczyną jest ostre zapalenie nerwów odcinka

lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Postrzał powoduje najczęściej raptowne oziębienie przegrzanego odcinka okolicy lędźwiowej kręgosłupa.

Ból wywołuje skurcz mięśni i unieruchomienie odcinka kręgosłupa. Nie można się wyprostować i chodzimy pochyleni do przodu.

 

Nerwoból międzyżebrowy

Przyczyną może być uraz (uderzenie, raptowny skręt ciała) lub duże napięcie nerwowe w miejscu zakleszczenia nerwu. Ból najczęściej bywa

jednostronny i dotyczy jednej przestrzeni międzyżebrowej. Zwykle na początku dolegliwość ta nie jest duża, ale codziennie narasta.

Apogeum bólu występuje po tygodniu i często chorzy myślą, że przyczyną jest złamane żebro. Nerwoból może być tak silny, że nie pozwala na

głębszy oddech, śmiech, utrudnia wypróżnienie, zmianę pozycji ciała itd.

Leczenie: Nerwoból taki leczymy środkami przeciwbólowymi i przeciwzapalnymi, można też dokonywać wstrzyknięć środków przeciwbólowych

w miejsca objęte procesem chorobowym.

 

Ból Krzyża - choroba odcinka lędźwiowego

Kręgosłup jest solidnym filarem naszego ciała, niestety kiedy go zaniedbujemy może stac się przyczyną naszego cierpienia i niechęci

do życia. Najcześciej ból pojawia się w czasie lędźwowej, popularnie nazywanego krzyżem. Nasze złe przyzwyczajenia związane ze stylem życia

sprzyjają powstaniu choroby. Zaczynamy mieć problemy ze wstawaniem i poruszaniem się. Przeważnie odczuwamy silny ból, sztywnosc i napięcie

mięśni, które często promieniują wzdłuż kończyny dolnej. Dolegliwości szczególnie nasilają się w sytuacjach, które prowokują duże obciążenie

kęgowego (dysku). W początkowej fazie choroby samoistnie ustępują, aby następnie powrócić już w bardzo ostrym i bolesnym stadium.

Częstokroć całkowicie wyłączając nas z wykonywania najprostszych zajęć. Długotrwały przebieg choroby wpływa na nasze złe samopoczucie,

wywołując depresję, która pogarsza przebieg choroby.

Zrozumienie mechaniiki kręgosłupa oraz wprowadzenie odpowiedniego leczenia i profilaktyki, zmniejsza występowanie choroby i radykalnie

skraca leczenie. Masaż korekcyjno - leczniczy i terapia manualna, to najlepsze metody przywracające naturalną ruchomość kręgosłupa.

Wiedza i doświadczenie panów Rafała i Stanisława Kocińskich zdobyte podczas 30-letniej praktyki, pozwala na zastosowanie odpowiedniej

techniki dobranej do konkretnego schorzenia. Ból spowodowany np: rwą kulszową, dyskopatią, zapaleniem korzonków, przepuklliną

międzykręgową, przeciąrzeniami i zmianami zwyrodnieniowymi kregosłupa wymaga odpowiedniego leczenia.

Precyzyjnie wykonywany zabieg w gabinecie Kocińskich powoduje odbarczenie korzenia nerwowego i jednocześnie przynosi pacjentowi

natychmiastową ulgę. Choroba odcinka lędźwiowo - krzyżowego występuje u 80% populacji, bez zróżnicowana na płeć i wiek.

Odpowiednia profilaktyka i leczenie pozwala uniknąć bolesnego kosztownego leczenia. Przywraca nam radość życia i nagradza nas lepszym

samopoczuciem.

 

Kręgosłup podpora naszego organizmu

Kręgosłup wraz z żebrami i mostkiem tworzy oś i jest rusztowaniem, które zapewnia wyprostowaną pionową sylwetkę. Kręgosłup pełni wiele

ważnych funkcji w naszym ciele. Umożliwia wykonywanie ruchów tułowia i kończyn, amortyzuje wstrząsy powstające podczas chodzenia,

pełni funkcję ochronną dla rdzenia kręgowego, który jest odpowiedzialny za przesyłanie bodźców ruchowych i czuciowych, a jego uszkodzenie

może doprowadzić do porażeń różnych części ciała. Prawidłowo zbudowany kręgosłup posiada 34 kręgi, połączone ze sobą przy pomocy krążków

międzykręgowych, wiązadeł i torebek stawowych. Całość tworzy cztery naturalne krzywizny: lordozę szyjną i lędźwiową oraz kifozę piersiową

i krzyżową. Mimo, że jest to tak ważny narząd, ludzie często nie zdają sobie sprawy, że większość dolegliwości bólowych w naszym organiźmie

związanych jest z kręgosłupem. Cywilizacja ułatwia nam życie w wielu dziedzinach, ale i pociąga za sobą koszty, które musimy ponieść.

Jednym z nich jest choroba przeciążeniowa kręgosłupa, która staje się coraz bardziej powszechna. Zbawieniem dla kręgosłupa i całego układu

kostnego jest różnorodny ruch. Tymczasem codzienność często zmusza nas do jednego schematu wykonywanych czynności i ciągłego

powtarzania go co okazuje się zgubne dla układu kostnego i mięśniowego człowieka.

KIEDY UDAĆ SIĘ PO PORADĘ ?

Często odczuwasz bóle głowy bądź krzyża, dostrzegasz pojawiające się mrowienie i drętwienie w rękach lub nogach ? Zdarza się, że masz

problemy z oddychaniem, szumem w uszach lub pogorszeniem wzroku ? takie sygnały może wysyłać Ci Twój kręgosłup, który próbuje

zasygnalizować zbliżające się kłopoty ze zdrowiem. Każde nieprawidłowe przemieszczenie się kręgu w dowolnym odcinku kręgosłupa powoduje

ucisk na korzenie nerwowe, podrażnienie ścięgień i wiązadeł, wywołujące dodatkowe napięcie mięśni wzmagające ból.

Ból może promieniować w kierunku nogi, jeśli dotyczy odcinka lędźwiowego, lub ręki w odcinku szyjno piersiowym i jest to tzw. lwa kulszowa,

lub rwa barkowa. Jeśli ból nasila się podczas wykonywania ruchu może być objawem dyskopatii lub przepukliny międzykręgowej.

Zaburzenia czynności ruchu w odcinku szyjnym kręgosłupa objawia się zawrotem głowy, mdłościami, migrenami, zaburzeniami wzroku i słuchu.

Stosowana w tych przypadkach terapia manualna kręgosłupa połączona z masażem rozluźniającym mięśni i wiązadeł jest skuteczną terapią

prowadzącą do ustąpienia objawów i przyczyn choroby.

Innym powodem pojawienia się bólu kręgosłupa jest hiperlordoza, czyli nadmierne wyciąganie kręgosłupa w odcinku szyjnym, lub lędźwiowym

oraz hiperkifoza w odcinku piersiowym.

Bardzo często dochodzi do zablokowania segmentów kręgosłupa, które powodują różne choroby narządów wewnętrznych np: dwunastnicy,

żołądka, wątroby, nerek i odwrotnie, choroby atakujące narządy wewnętrzne mogą powodować ból kręgosłupa.

Nie ma ludzi, którzy mają idealny kręgosłup, dlatego problemy związane z kręgosłupem coraz bardziej powszednieją. Czasami jedynym wyjściem

jest zastosowanie masażu, który często przywraca i utrwala prawidłowe ułożenie kręgów.